верс≥¤ дл¤ друку    
 
ѕерша полоса         
ѕол≥т приколи         
 ращ≥ журнал≥сти    
 учма в каб≥нет≥     
ќл≥гархи                  
ѕерсона                   
ѕарт≥њ                       
√остьова книга        
Ќаша пошта             
„ат                           

ќл≥гарх

√ран≥+,≤ван √л≥нка
Ћюдина туману

ƒл¤ кожного пол≥тика ≥снуЇ таке пон¤тт¤, ¤к "соц≥альний в≥к", той час, коли в≥н в "сил≥ й розкв≥т≥". —к≥льки њх, "всемогутн≥х", пройшли перед нашими очима, ≥ де вони? ≤нших уже немаЇ, а т≥ вже - далеченько. ќдн≥ втратили частину свого впливу, задовольн¤ючись малим, ≥нш≥ взагал≥ п≥шли в пол≥тичне небутт¤. ƒовгожител≥в в≥д пол≥тики можна перерахувати на пальц¤х. јле Ї така профес≥¤ - "с≥рий кардинал". ÷≥ люди не беруть участ≥ в публ≥чних заходах, ви њх насилу розшукаЇте у виборчих списках. ѓхн¤ дол¤ - перебуванн¤ в т≥н≥. ѕо¤ва в св≥тл≥ соф≥т≥в дл¤ них р≥вносильна дол≥ —н≥гуроньки. ѕоЇднувати ¤кост≥ публ≥чного пол≥тика з пол≥тиком т≥ньовим вдаЇтьс¤ одиниц¤м. Ћише ќлександру ¬олкову тривалий час вдавалос¤ з усп≥хом балансувати м≥ж св≥тлом та т≥нню, але сьогодн≥ в≥н "тане" буквально на очах.

√оловне "не св≥титис¤". ј ¤кщо вже засв≥тили - починати кар'Їру абсолютно ≥ншого характеру. ѕеред героЇм сьогодн≥шнього опов≥данн¤ так≥ задач≥ не сто¤ть. ¬≥н перебуваЇ не просто в т≥н≥, а в ц≥лковит≥й темр¤в≥. ѕро саме його ≥снуванн¤ здогадуютьс¤ далеко не вс≥ "по≥нформован≥", а роль ц≥Їњ людини в багатьох процесах, що в≥дбуваютьс¤ в ”крањн≥, досить велика.

 ажучи про ёр≥¤ “уманова необх≥дно в≥дразу зробити застереженн¤. ¬≥домо про цю людину дуже мало. ясно, що в≥н не маЇ жодного в≥дношенн¤ до рос≥йського золотошукача, буд≥вника дор≥г, друга ¬исоцького ¬адима “уманова. «ате з одним з основоположник≥в в≥тчизн¤ного ракетобудуванн¤ √еннад≥Їм “умановим його пов'¤зують найближч≥ родинн≥ стосунки. —п≥вроб≥тник легендарного ¤нгел≥вського  Ѕ - батько геро¤ цього опов≥данн¤.

ѕодейкують ≥ про те, що ёр≥¤ √еннад≥йовича пов'¤зують родинн≥ стосунки ще з одним нашим ракетних справ майстром - нин≥шн≥м ѕрезидентом ”крањни Ћеон≥дом  учмою. “е, що в кол≥ наближених “уманова поза оч≥ називають ёр≥Їм Ћюдмиловичем, це т≥льки п≥дтверджуЇ. Ќу а те, ¤ка насправд≥ ступ≥нь спор≥дненост≥, ц≥каве лише любител¤м генеалог≥њ. ћи цей зв'¤зок показуЇмо швидше пунктирно. “е, чому так мало в≥дкритоњ ≥нформац≥њ по ц≥й людин≥, по¤снюЇтьс¤ профес≥Їю “уманова. “ак, так. ёр≥й √еннад≥йович - колишн≥й сп≥вроб≥тник 7-го управл≥нн¤  ом≥тету ƒержавноњ Ѕезпеки –ад¤нського —оюзу. Ќа його рахунку - не одна усп≥шна операц≥¤ "в м≥жнародному масштаб≥". ѕро те, ¤к≥ були функц≥њ “уманова та його заслуги в робот≥  ƒЅ, стане ¤сно рок≥в так через п'¤тдес¤т, коли з'¤вл¤тьс¤ мемуари майбутн≥х —удоплатових. «ате один ≥з старих сп≥вроб≥тник≥в ѕ≥вденного машинобуд≥вного заводу згадуЇ вже сьогодн≥, що ¤кийсь провал в кар'Їр≥ "с≥рого кардинала" таки був. ƒесь в середин≥ 80-х в≥н пересиджував ¤кусь опалу на батьк≥вщин≥, в ƒн≥пропетровську. як ≤лл≥ч в –озлив≥, зв≥сно, “уманов на ѕћ« не переховувавс¤. “а й що це була за "опала" - теж не¤сно. “а й взагал≥ важко соб≥ у¤вити заводського парторга Ћеон≥да  учму, що крадетьс¤ вноч≥ по вв≥реному йому п≥дприЇмству з кошиком харч≥в дл¤ далекого родича, що сидить в "схрон≥". ¬се це - ≥з царини легенд, що створюютьс¤ в≥д поганоњ по≥нформованост≥. ѕ≥сл¤ того, ¤к наш "јтлант" набравс¤ сил в≥д р≥дноњ земл≥, його шл¤хи-дор≥жки знову прол¤гли до ћоскви. ƒосв≥д п≥дказуЇ, що найб≥льш усп≥шними б≥знесменами стали за нов≥тн≥х час≥в колишн≥ буд≥вельники, аграр≥њ, представники сфери торг≥вл≥ та сп≥вроб≥тники спецслужб. ѕерш≥ три категор≥њ мали досв≥д роботи в т≥ньов≥й економ≥ц≥ —–—–. ќстанн¤ - випадок особливий. ™ ще одна категор≥¤ - колишн¤ комсомольська та парт≥йна номенклатура (та, що молодша ≥ км≥тлив≥ша). ” прац≥вник≥в розв≥дки вже був досв≥д роботи на зовн≥шньоеконом≥чному ринку. “од≥ вони працювали на державу. « њхнього боку було б надто безглуздо за обставин, що зм≥нилис¤, не почати працювати на себе, використовуючи св≥й досв≥д ≥, головне, зв'¤зки в зах≥дних б≥знес-ел≥тах. ћи не здивуЇмос¤, ¤кщо колись стане в≥домо про те, що проект "ћорський старт" став можливим завд¤ки енерг≥йним д≥¤м людей типу “уманова.

 оли громад¤нин –ос≥њ ё. √. “уманов повернувс¤ в ”крањну - достеменно нев≥домо. ћожна припускати, що ц¤ дата ¤кимсь чином сп≥впадаЇ з початком д≥¤льност≥ в крањн≥ нового оператору моб≥льного зв'¤зку " ињв—тар GSM". «лостив≥ ¤зики плещуть про безпосередн≥й зв'¤зок початку роботи в ц≥й компан≥њ дочки президента ќлени ‘ранчук та по¤вою “уманова. « упевнен≥стю можна говорити лише про одне - вл≥тку 1998 року пр≥звище “уманова спливаЇ в "трансферах"  аб≥нету м≥н≥стр≥в. ¬≥н стаЇ радником прем'Їр-м≥н≥стра ¬алер≥¤ ѕустовойтенка. ÷е - вже статус. Ќехай - "на громадських засадах", але йому що, рангу украњнського державного службовц¤ домагатис¤? —ферою видимих прикладень зусиль в ”крањн≥ дл¤ ёр≥¤ √еннад≥йовича стаЇ телекомун≥кац≥йний б≥знес. јле ось - халепа, ринок не надто великий, та й давно под≥лений м≥ж групою оператор≥в. ÷е не зашкодило нов≥й компан≥њ в короткий терм≥н пос≥сти м≥цн≥ позиц≥њ, легко вит≥сн¤ючи конкурент≥в на узб≥чч¤ б≥знесу. ”сп≥шний менеджмент в поЇднанн≥ з лоб≥юванн¤м ≥нтерес≥в структури у вищих ешелонах влади дав непоган≥ результати. “рохи примусили похвилюватис¤ вибори-99. јле, т≥льки-но пол≥тичн≥ батал≥њ п≥шли на спад, почалис¤ нов≥ проекти. —еред них - робота в абсолютно нов≥й н≥ш≥ систем багатоканального телебаченн¤.

—ьогодн≥ саме ёр≥й “уманов багато в чому контролюЇ все, що пов'¤зано ≥з зв'¤зком в крањн≥. …ого б≥знес м≥цн≥шаЇ ≥ розшир¤Їтьс¤. " ињв—тар" за¤вив про свого 900-тис¤чного кл≥Їнта.

ўоправда, ¤кщо вз¤ти до уваги цю цифру, то ви¤витьс¤, що кожна дев'¤та людина в ”крањн≥ маЇ моб≥льний телефон (!), що ¤вно не в≥дпов≥даЇ д≥йсност≥. ’ай так≥ рекламн≥ трюки залишаютьс¤ на сов≥ст≥ " ињв—тар" та њњ конкурент≥в, не про те йдетьс¤. ј про те, ¤к використати своњ родинн≥ та ≥нш≥ зв'¤зки в ≥нтересах б≥знесу. ќсь останн≥й приклад. ƒн¤ми " ињв—тар" пов≥домив про усп≥шне розм≥щенн¤ своњх обл≥гац≥й на суму 86,95 млн. гривень. як пов≥домив широк≥й публ≥ц≥ президент компан≥њ ≤гор Ћитовченко, ц≥ ц≥нн≥ папери призначалис¤ дл¤ "юридичних та ф≥зичних ос≥б, резидент≥в та нерезидент≥в", а кошти малос¤ нам≥р спр¤мувати "на подальший розвиток ≥нфраструктури та обладнанн¤ мереж≥ GSM 900/1800, мереж≥ передач≥ даних, розширенн¤ функц≥ональних можливостей ≥снуючих ≥ впровадженн¤ нових послуг, пол≥пшенн¤ серв≥сного обслуговуванн¤".

ј дл¤ б≥льш вузького кола ос≥б наше джерело в ƒержком≥тет≥ по зв'¤зку з ≥нформац≥њ ”крањни опов≥ло, що жодним сторонн≥м ≥нвесторам обл≥гац≥њ " ињв—тар" не пропонувалис¤ ≥ не продавалис¤, ну х≥ба що зовс≥м трохи. Ѕо ц≥ ц≥нн≥ папери скупили ф≥рми, аф≥льован≥ ≥з засновниками самого " ињв—тар", що, хоч ≥ вигл¤даЇ дещо дивно, але законодавством не заборон¤Їтьс¤. ≤ все через те, що н≥хто з ≥ноземних ≥нвестор≥в б≥льше не хоче вкладати грош≥ в розвиток незрозум≥лого б≥знесу - потенц≥йно прибуткового, але непрозорого.  онтрольованого родичами президента, але приреченого на пол≥тичн≥ та адм≥н≥стративн≥ ризики п≥сл¤ 2004 р., коли Ћеон≥д  учма повинен буде в≥дправитис¤ на спок≥й, а до управл≥нн¤ крањною прийдуть зовс≥м ≥нш≥ люди.

ўо ж до участ≥ пана “уманова в пол≥тичному житт≥ ”крањни, то ≥снуЇ верс≥¤, що саме “уманов був в числ≥ тих, хто доклав руку до зв≥льненн¤ ¬олодимира √орбул≥на з –ади Ќац≥ональноњ безпеки та оборони з подальшим скороченн¤м функц≥й самого –ЌЅќ при новому секретар≥. ѕричиною в≥дставки ¬олодимира ѕавловича, на думку його колишн≥х колег з апарату –ЌЅќ, послужив в≥дм≥нний в≥д “уманова погл¤д на майбутнЇ украњнськоњ телекомун≥кац≥њ плюс конфл≥кт з р¤дом п≥дприЇмц≥в та пол≥тик≥в. ¬ результат≥ м≥сце "с≥рого кардинала украњнськоњ пол≥тики" ви¤вилось вакантним.  р≥м цього необх≥дно враховувати ≥ ще один чинник. ƒл¤ ”крањни - що Ѕерезовський, що ѕотан≥н, що - “уманов. –озмах, звичайно, не пор≥вн¤ний, але - вс≥ вони громад¤ни –ос≥њ (спод≥ваюсь). ™ й ще один нюанс. ёр≥й √еннад≥йович працюЇ в такому сегмент≥ ринку, ¤кий вимагаЇ на¤вност≥ м≥цного середнього класу (адже маЇ хтось купувати моб≥льн≥ телефони)! ” зв'¤зку з цим вже Ї над≥¤, що так≥ люди битимутьс¤ ≥ за стаб≥льн≥сть в сусп≥льств≥, ≥ за "п≥днесенн¤ народного добробуту". јле, з ≥ншого боку, з такою ж упевнен≥стю можна говорити про те, що газотрейдери зац≥кавлен≥ в ренесанс≥ украњнськоњ промисловост≥. јдже маЇ хтось купувати њхн≥й газ! Ќа д≥л≥ вс≥ ц≥ "лог≥чн≥ силог≥зми" не варт≥ ан≥ шел¤га. “≥льки це - зовс≥м ≥нша ≥стор≥¤. як ≥ ≥стор≥¤ про благод≥йну д≥¤льн≥сть першоњ лед≥ ”крањни ≥ родички пана “уманова.

 
Counted by L-STAT Submitter.ru - Free promoting
Hosted by uCoz