версія для друку    
 
Перша полоса         
Політ приколи         
Кращі журналісти    
Кучма в кабінеті     
Олігархи                  
Персона                   
Партії                       
Гостьова книга        
Наша пошта             
Чат                           

Алігархі

bezkuchmi 2.03.2001
ЗАЯВЛЄНІЄ ОЛІГАРХОВ ДО НАРОДА УКРАІНИ

Лохам слушать сюда!

Ви називаєтє нас олігархамі. Ми нє олігархі, ми настоящіє хазяєва етой страни і заявляєм: ми вас імєлі, імєєм і будєм імєть.

Ми уже снялі с должності с помощью наших мєлкіх шестьорок - комуністов і прєзідєнта - нашей шестьоркі покрупнєє, нашего главного врага - Ющенка, ета сука забрала у нас 10 міліардов грівєн, і за етот базар он єщьо атвєтіт.

Тот рост, каторий бил в економікє в 2000 гаду, бил абєспєчєн за щот наших бабок, каториє забралі із наших кровних хазяйскіх карманов і часть каторих патратілі на ваши лоховскіє пєнсії і зарплати.

Для вас лучшая тєма - сідєть тіхо і нє висовивацца, сматрєть лажу на УТ-1, Інтерє і ICTV, чітать газєту "Факти" і нє інтєрєсавацца палітікай (зачєм она вам, лохам), а также нє вякать.

От вас нужно адін раз в два года прагаласавать за нас і всьо. Астальноє вас нє калишет.

Ви абязани:
1. Упорно работать на сваю работу ілі бізнєс, чтоб нам било, што у вас забірать.
2. Стоять раком на ваших лоховскіх агародах, у каво ані єсть.

Для таво, штоби нам всєгда било харашо, ви должни научіцца устойчіво стаять раком. Ми размажєм чєрєз наші газєти і канали такоє калічєство говна по нашим врагам, што ви нікагда нє разбєрьотєсь, кто прав і каво нада паддєржать.

Вам нужно всєгда помніть, што всьо равно нічєго нє ізмєніцца, і нічєго нє дєлать - ми за вас всьо сдєлаєм самі. Карочє, сідєть па норам і нє висовивацца! І нє мєшать нам дєлать то, што ми любім і умєєм лучше всєго - імєть і кідать всєх вас, лохов.

А єслі даже 1000 чєлавєк будут тіпа пратєстовать і что-то там трєбавать - нам всьо равно, ето ж нє Югославія, сто тисяч чєлавєк на на уліцу нікагда нє вийдєт.

Скоро ми аб'єдінімся с такімі же кєнтамі із Расії, тагда кідать вас будєт намного прощє і вєсєлєє, патаму што наші кєнти дажє канкрєтнєє чєм ми.

А єслі будєтє сєбя харашо вєсті, то інагда ми будєм брасать вам нємнога аб'єдкав, шоб ви нє сразу пєрєдохлі от голода, патаму шта тагда нам нє будєт каво кідать.

Саша Волк - партія Алігархічєскій Саюз; Гріша Сурок, Вітя Мєдвєдь - СДПУ (олігархічєская); Вітя Піндчук, Сєрьожа Тігіпка, Андрюша Дрюкач – партія Алігархічна Украіна (с Трудом сабіралі); Жєня Мурчак, Пєдя Сіманєнков - просто мєлкіє шестьоркі і пріхлєбатєлі.

 
Counted by L-STAT Submitter.ru - Free promoting
Hosted by uCoz